beylikdüzü escort kızlar

By | 05 Ocak 2014

beylikdüzü escort kızlar
ill rica etmenlze bile gerek kalmayacak saninm.»
Earnshow. «Hoklismiz.» dedi. «Gallbo Tonriya yakarmala-
rim bosa gitmeyecek. Beklediflim mucize gerceklesecek.f
Brennan. bundan sonra Cin ile Sovyet Rusya’nm dunyada
karsi du$man glbi gorunmekle beraber aralonnda gizli bir an-
tasmaya vermis olabileceklerinden sozetti. Ve dunya barisinin
iehlikeye girebilecefiini belirtti. Doyle’nfn yerinden kalkmaya ca-
liStiflmi farkedince de sozu fazla uzatmodan o da ayajja kalkti.
Earnshaw’nun kar$isina gecti. tGoerlitz hakkinda verdiflim ha-
berin palavra olmadiflim yakinda anlayacaksimz,» dedi.
istanbul  escort bayan,
Earnshaw’nun yanindan ayrildiklari zaman Brennan oyle ne-
seliydi ki, cam otele d6nmek istemedi. Yiire^i umutlarla dopdo-
luyken yalniz kalmak hosuna gitmeyecekti. Onun icin Jay Doy-
le’yle birllkte Champs Elysees’ye dofiru yiirumeye basladi.
Ama genis caddeyl gecip de Fouguet Kaldinm Kahvesinin
onune geldikleri zaman Doyle’nin Hazel Smith ile randevusu ol-
duQunu hatirladi.
tBen burada ayrilayim, Jay,» dedi. «Biraz yuruyus yapmak
istiyorum.»
cBeni burada birakmak da ne demek oluyor? Sana bir icki
ismarlayacaflim. Oyle ya Eski Balkan seni destekledi$ine gore
bunu kutlamak gerek…t
«Ama ben senin Hazel Smith ile bulusaca^ini saniyordum.»
«Cyle. Sen de bizimle beraber olacaksin.»
Brennan basmi saltadi: «Yok, doflru olmaz. Hazel Smith’in
seninle basbasa konusmak isteyeceflinden eminim.t
tSacmalama. Aramizda gizli sakli yok ki. Tabii Hazel kita-
“bim icin benimle dzel bir gdrusme yapmak isterse is deGisir.
Hazel’in boyle bir niyetl vorsa. bizi gorur gormez bunu belirte-
cektir. O zaman sen de yuriiyuse cikarsm. Ama telefonda bana
baska bir konudan sGzetti. Medora Hart ile ilgili bir olayi goru-
secekmis. Had! gel.   beylikdüzü anal sex yapan escort,
beylikdüzü bayan escort,

Brennan gene duraladi: «Bak. Jay, ben onun hoslandifli
Amerikalilardan deflillm. $ey…»
Doyle, arkadasmin kolunu tuttu, tBen biliyorum,» dedi.
Brennan’i zorla kahveye doflru yiiruttu. Ayrica onun dostluflunu
kazanmakta da yarar var. Hele tanidifli kimseleri de bir dusunur-oturon Earnshaw dan tekrar 6zur diledi. Earnshaw. toplantiyi beylikdüzü bayan ilanlari,
maya bir turlu dili varmodifli icin olocak. eline bir puro almis.
evwip cevinyordu.
Brennan eski Boskan’a cBenimle tekror gdrusmeyi kabul
ettifliniz icin size minnettarim.» dedi. «Ama Icimde bir ses bun-
dan pismanlik duymayocoOinizi mujdeliyor.i
Earnshaw nihayei purosunu yakti. O tasali mavi gozlerinde
bir dostluk pariltisi belirlr gibi oldu: «Yamliyorsunuz. Bay Bren-
nan. Asil benim size minnettar olmam gerekir. Doyle’nin sdyledi-
fline bakilirsa. sikintilarimin kaynaSini blilyormussunuz ve bana
yordim etme imkamna sahipmissiniz. Benim uOruma bir suru zah-
mete katlandigmiz icin size tesekkur ederim.»
Brennan: «Biliyorsunuz ben de aslinda dertli bir odamim. Bu
nedenle baskalarinin dertlerine ortak olmayi gorev sayiyorum.
Gerci sizin durumunuzda olan bir kimse benim yardimima muh-
toc deflildir ama gene de…»beylikdüzü bayan siteleri,

Earnshaw. «Hic kimse hayati boyunca tek basino yuruye-
mez.» dedi. cNeyse bunlari birakalim da konuya girelim. Sevgili
doetum Doyle, bana Goerlitz ile ilgili onemli bir aciklamada bu-
lunocaflimzdan sdzetmi*ti. $u ociklamayi biran Once yapsaniz da
meraktan kurtulsam.t
tBen olanlan anlatayim, ondan sonra karari siz verln.»
Brennan bu sozleri s6yledikten sonra Lisa’dan oflrendiklerini bir
bir anlatmaya koyuldu. Hlkfiyeyi tamamladiktan sonra da gdru-
sunu $oyle ozetledi: tCinliler. Goerlitz’m kuracafli tesislerde. Rus
teknisyenlerini colistirocoklar. Bu is Goerlltz’in milyonlorco Mark
zorara ufiramasino sebep olocak. Hattd bu is yiizunden ifWs et-
mesi bile mumkun.»beylikdüzü escort,
bir kac soniye dusundu. Sonra dikkatli dikkatli
Brennan’in yuzune bakti. «Goerlitz’in bunlardan haberi olmadifli-
ni nereden biliyorsunuz?» dedi.
cHaberi olsaydi. onlarla anlasma yapmak Icin Paris’e gelir
mlydi? Goerlitz buroda hafta sonunda Ritz Otelinde Cinli mus-
terilerinln serefine ziyafet verecek. Bence Goerlitz’in hie bir
seyden haberi yok. Bay Earnshaw.®
Birdenbire Earnshaw’nun gozleri parksdi. Brennan’a inan-
misti. Heyecan icinde. «Evet. bu dedikleriniz doflru olmali.i diye
bafiirdi. Gercekten buyuk bir haber bu. MOthls birsey bu. Bay
Brennan. muthi$.»beylikdüzü escort bayan
•Ben de isi 6flrenir dflrenmez. sizin llgileneceflinizi dusun-
mustum. Goerlitz’e gidip de durumu ociklorsaniz onu kurtorabi-
leceksiniz. Iste o zomon ihliyar kurt da kendini size borclu sa-

Bir cevap yazın